Bilder til nettside

Bilder på nettside påvirker både brukerinntrykk, lastehastigheten på siden og søkemotoroptimalisering. Her er noen tips til bruk av bilder på nettside.

Viktige huskeregler for bilder til nettside

  1. Bruk bilder av god kvalitet, og gjerne dine egen bilder. Stock bilder som brukes av mange nettside er lite engasjerende, og brukes av mange andre nettsider. Tilby brukerne noe unikt! Husk uansett å alltid kun bruke bilder du har rettigheter til å bruke.
  2. Gi bildene fornuftige navn. Dette fører til at de er lettere å finne igjen, men viktigst av alt, det er viktig i forhold til søkemotoroptimalisering.
  3. Skaler oppløsningen på bildene før de lastes opp! Vi anbefaler maks oppløsning på 1024px for de fleste standard bilder, og 2048px for bilder som skal kunne zoomes inn på (for å vise detaljer) eller skaleres til full sidebredde. Det finnes en rekke gratis verktøy for batch skalering og format konvertering (les neste punkt). Vi anbefaler f.eks. IrfanView.
  4. Bruk bilder med WebP eller Avif format. For våre kunder konverteres bilder automatisk ved opplasting om de er i et annet format. WebP og Avif har høyere komprimering enn f.eks. jpeg., png. og lignende. Bedre komprimering = lavere filstørrelse = raskere lasting. Bilder bør ikke overstige 100kb i særlig grad.

Opplasting til WordPress

I WordPress lastes bilder opp via administrasjonspanelet. Trykk på menyknappen «Media», og deretter «Legg til ny» for å laste opp ett eller flere bilder.

Vi kan tilby utvidelser som gjør det mulig å sortere bilder i mapper, da standard WordPress media bibliotek raskt blir uoversiktlig om du har mange bilder.

Legg igjen en kommentar